Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde 26. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 26. marts 2019 hos Maria. 9. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Maria Louise Flachs, Karsten Engsager, Asger Kring (suppleant), Henrik Lystrup, Katja Persson

Fraværende: Trille Utzon-Frank

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status fra kasserer

3) Opgørelsen af boligenheder ift. kontigent

4) Status på hjemmeside

5) Forberedelse af GF

6) Godkendelse af dagsorden til generalforsamlingen

7) Godkendelse af budgetoplæg 2019

8) Forslag fra Festudvalget

9) Eventuelt og næste møde

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

  • Status fra Kasserer

     Der er pt. et udestående på kr. 5.300 for 2018. Der er blevet sendt rykker, men 3     

     husstande har undladt at betale til trods.

  • Opgørelsen af boligenheder ift. kontigent

Bestyrelsen har fundet frem til, at der kan være 18-21 ekstra bidragsydere til grundejerforeningen. Vi vil forsøge frem til GF i 2020 at få formuleret, på hvilken baggrund der skal bidrages til foreningen.

  • Status på hjemmeside (Asger)

Demoversion laves til generalforsamlingen og præsenteres.

Det forsøges at få årets referater ind på den gamle site.

Vi regner med at have ny hjemmeside efter sommerferien.

  • Forberedelse af GF

Karsten henter nøgle og mikrofon

Vi mødes 18.00 – der skal sættes borde/stole op, lyd skal testes

Henrik printer lister

Katja krydser folk af

Maria køber ind – vin, chips, sodavand

Koret synger i pausen

Dirigent – Mikkel Wendelboe?

Henrik laver opslag på FB vedr. GF samt rekvirering af bestyrelsesmedlemmer

  • Godkendelse af dagsorden til generalforsamlingen

Dagsorden blev godkendt.

  • Godkendelse af budgetoplæg 2019

Budgetoplæg for 2019 blev godkendt.

  • Forslag fra festudvalget

Jane fra festudvalget foreslår, at sommerfesten udvides til, at vi inviterer en lidt bredere kreds fra vores område (dvs. at der kan komme familier fra villavejene udenfor UGs område). OK fra bestyrelsen.

  • Eventuelt og næste møde

Fortov NB28 mail fra Katja Persson til Lasse Facius. Henrik tager fat i Lasse og Marlene, ellers skriver Maria til dem.

Fra sidste møde

Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og     

veje.

Ingen løsning på glatførebekæmpelse af stier, da vores nuværende leverandør ikke kan påtage sig denne opgave. Det undersøges om vi kan sætte skilte op med ansvarsfraskrivelse, og om det er nok i forhold til vores juridiske ansvar. Skilt vedr. Sankthans bål skal også med i tilbud.

Næste bestyrelsesmøde

Aftales på GF når vi (forhåbentlig) har nye bestyrelsesmedlemmer med 😊

Vi satser på d. 14. maj 2019.

2. bestyrelsesmøde onsdag d. 19. juni 2019.

GF afholdes tirsdag d. 30. april 2019 kl. 19.00. Trille har bestilt lokalet på Ungdomsskolen.