Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde 19. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 19. august 2019 hos Mikkel. 3. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Maria Louise Flachs, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe, Katja Persson, Pil Zülow, Asger Kring (suppleant)

Fraværende: N/A

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status kasserer (v. Henrik)

3) Status hjemmeside (v. Asger og Mikkel)

4) Tilmelding elektronisk materiale

5) Eventuelt

6) Næste bestyrelsesmøde

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

  • Status fra Kasserer

Der er fortsat et udestående på kr. 5.300 for 2018. Der er blevet sendt rykker, men 3    

husstande har undladt at betale til trods.

Udestående for 2019 er kr. 13.000 – 8 der ikke har betalt bidrag til foreningen, 4 der ikke har betalt bidrag til vejlauget, og 2 der ikke har betalt deres fortovsgæld.

Henrik er i gang med rykkerprocedure. Rykkere sendes anbefalet.

Vi har allerede fået kr. 9.000 ind for ejendomsmæglergebyr, så vi har allerede nået vores budget for året. Der er yderligere kr. 3.000 på vej grundet flere hussalg.

  • Status på hjemmeside

Hjemmesiden går live med light indhold torsdag d. 22. august 2019. Hjemmesiden vil være under løbende udvikling.

I samme moment bliver distributionslisten til bestyrelsesmailen opdateret.

  • Tilmelding elektronisk materiale

Vi overvejer at benytte os af mailchimp eller campaing monitor til fremtidig udsendelse.

Mikkel undersøger, hvad det koster, og om det er en løsning, vi kan bruge.

  • Eventuelt

Gartner til foreningen

Henrik har møde med en gartner på torsdag vedr. træer på Enemærket, brombærkrat ud mod Mosebakken, bevoksning ind mod Mosebakken 4 og beskæring af krat på Uglestien. Forhåbentlig kan beskæring af krat på Uglestien udføres i næste uge.

Nybyg NB19

Fortov NB19 + 28 mail fra NB19 vedr. fliser. Lasse vil igen ikke betale for udbedring af fortov ved NB28. Maria tager kontakt.

Bom ved Gåsestien

Bom ved Gåsestien for enden af Harespringet er midlertidigt sat på. Det skal efterses, måske der skal sendes bud efter en smed. Der er rykket for en smed.

Glatførebekæmpelse

Henrik har aftalt med vores snerydningsfirma, at de kommer med tilbud vedr. saltning og evt. snefejning af stier.

  • Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 25. september 2019 hos Maria, Horsebakken 68, kl. 19.00.

Bestyrelsesmiddag d. 5. oktober kl. 18.30 – bestyrelsen + festudvalg (Jane, Nina, Rikke, Helga, Nina) + teltbestyrer (Vibeke). Katja kontakter Jane + bestiller bord.

Fra tidligere møder/til kommende møder

  • Formulering af opgave til advokat – Henrik tager fat i Povl Hansen (se referat fra 19. juni 2019)
  • Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.