Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde 25. september 2019


Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 25. september 2019

Hos Maria. 4. møde efter den ordinære generalforsamling.


Til stede: Maria Louise Flachs, Katja Persson, Pil Zülow, Asger Kring (suppleant)
Fraværende: Henrik Lystrup (syg), Mikkel Wendelboe


Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Status kasserer (v. Henrik) – udskydes til næste gang
3) Hjemmeside (status v. Asger)
4) Tilmelding elektronisk materiale (status på evt. løsning v. Mikkel) – udskydes til næste gang
5) Gartner til foreningen (status v. Henrik) – udskydes til næste gang
6) Glatførebekæmpelse (status v. Henrik) – udskydes til næste gang
7) Bom ved Gåsestien (status v. Katja)
8) Formulering af opgave til advokat vedr. fordelingsnøgle etc. (status v. Henrik) – udskydes til
næste gang
9) Eventuelt
10) Næste bestyrelsesmøde


1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2) Status fra Kasserer
N/A
3) Status på hjemmeside
Asger lægger løbende gamle referater på hjemmesiden. Pt. ligger der referater fra bestyrelsesmøder tilbage fra 2017.
Mikkel bliver også oprettet som administrator.
Asger kigger ind i at få oprettet et Google Drive til bestyrelsen.
Asger arbejder på at oprette en kontaktformular på hjemmesiden.
4) Tilmelding elektronisk materiale
N/A
5) Gartner til foreningen
Henrik har haft møde med en gartner, der er kommet med tilbud på beskæring/fældning af træer på Enemærket, reducering af brombærkrat ud mod Mosebakken, beskæring af bevoksning ind mod Mosebakken 4 og beskæring af krat på Uglestien. Vi har accepteret tilbuddet og håber på hurtig opstart.
6) Bom ved gåsestien
Katja har spurgt i Facebook-gruppen, om der er nogle, der har kendskab til en smed.

7) Glatførebekæmpelse
N/A
8) Formulering af opgave til advokat

Utterslevhøj Grundejerforening

N/A
9) Eventuelt
N/A
10) Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 29. oktober 2019 hos Pil, Horsebakken 68, kl. 19.00.

Bestyrelsesmiddag d. 5. oktober kl. 18.30 – bestyrelsen + festudvalg deltagere:
Maria, Asger, Pil, Henrik, Jane, Nina R., Mikkel
Afbud – Vibeke, Rikke, Katja, Nina A, Helga

Fra tidligere møder/til kommende møder
 Formulering af opgave til advokat – Henrik tager fat i Povl Hansen (se referat fra 19. juni 2019)
 Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.