Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde 29. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 29. oktember 2019 hos Pil. 5. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Maria Louise Flachs, Katja Persson, Pil Zülow, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe, Asger Kring (suppleant)

Fraværende: N/A

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status kasserer (v. Henrik)

3) Hjemmeside (status v. Asger)

4) Tilmelding elektronisk materiale (status på evt. løsning v. Mikkel)

5) Henvendelse vedr. Gåsestien og renhold/vedligehold af foreningens arealer generelt?

6) Glatførebekæmpelse (status v. Henrik)

7) Foranlediget af henvendelse om asfaltlap på Engsvinget: Er der behov for et generelt tilsyn inden vinteren, så evt. huller ikke udvikler sig yderligere grundet frost mv.

8) Formulering af opgave til advokat vedr. fordelingsnøgle etc. (status v. Henrik)

9) Eventuelt

10) Næste bestyrelsesmøde

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 • Status fra Kasserer

Der er sendt mange rykkere ud, endda to anbefalede.

Vi har pt. følgende udeståender: 5 x kontigenter, 1 x vejbidrag, 7 x fortovsgæld

 • Status på hjemmeside

Mikkel bliver oprettet som administrator.

Vi kigger ind i at tilkøbe en service til bestyrelsen, hvor vi elektronisk kan have kartotek, breve etc. liggende. Vi holder et ekstra betyrelsesmøde for at diskutere emnet.

Asger arbejder fortsat på at oprette en kontaktformular på hjemmesiden – Asger præsenterer en formular på næste møde i slutningen af november.

 • Tilmelding elektronisk materiale

Mikkel har oprettet en konto hos mailchimp. Vi sender en generel mail ud til alle, der har oplyst deres mail og informerer om at foreningen nu er mere og mere elektronisk.

 • Henvendelse vedr. Gåsestien og renhold/vedligehold af foreningens arealer generelt

Vi bruger en hel del penge på vedligehold, og vi i bestyrelsen gør vores bedste for at prioritere de opgaver, der er i foreningen. Vi kan desværre ikke få alt ordnet på én gang. Vedligehold af vores fælles stier står højt på listen. Vi håber på, at Gåsestien kan blive renoveret i sommeren 2020.

 • Glatførebekæmpelse

Henrik har for et par uger siden forespurgt hos vores snerydningsfirma, om de vil fremsende tilbud på glatførebekæmpelse. Henrik rykker for tilbud.

 • Asfaltlap på Engsvinget

Vi har muligvis behov for et generelt tilsyn inden vinteren, så evt. huller ikke udvikler sig yderligere grundet frost mv. Henrik har taget kontakt til et firma for at få lappet huller på Engsvinget.

 • Formulering af opgave til advokat
  Henrik har skrevet til Povl Hansen, for at få vi kan få hjælp til opgaven. Vi forsøger at mødes med Povl ultimo november.
 • Eventuelt

Maria har igen igen haft en lang snak med Teknik og Miljøforvaltningen omkring helleanlæg på Horsebakken. I 2020 når der kommer nyt budget er der mulighed for at helleanlægget bliver en realitet.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 26. november eller 3. december 2019 hos Henrik, Engsvinget 37, kl. 19.00.

Fra tidligere møder/til kommende møder

 • Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.