Forslag fra bestyrelse og medlemmer (dagsorden pkt. 5 )

 

Den 17. februar 2004

Forslag fra bestyrelsen (dagsordenens pkt. 5)

Det foreslås, at medtage udgifter til snerydning for vejarealet ud for fællesarealer og stier i foreningsregnskabet fra og med år 2004. Opmålt svarer arealet til 13 parceller/andele af snerydningsomkostningerne og medfører, at det samlede antal medlemmer/andele under snerydning af veje ændres fra 242 til 255.

Baggrund for forslaget:

Bestyrelsen finder det rigtigst, at foreningsregnskabet også noteres for et beløb for snerydning ud for fællesarealer og stier, svarende til hvad der er gennemført omkring vejvedligeholdelsen. Det vil med det nuværende kontingentniveau til snerydningen medføre en udgiftoverføring på 1300,- fra regnskabet for snerydning til foreningsregnskabet for Utterslevhøj Grundejerforening .

___________

Den 12. februar 2004

Forslag fra Elo Magnus, Nebbegårdsbakken 25, 2400 NV. (dagsordenens pkt. 5)

Bilparken vokser hastigt. Byggeloven har taget højde for udviklingen, ved at kræve 2 parkeringspladser afsat på parcellen. Det gennemføres ved nybyggeri, men i vores område, hvor der næsten kun forekommer ejerskifte af eksisterende ejendomme, bør byggelovens målsætning gennemføres ved at grundejerforeningen forlanger kravet om 2 parkeringspladser på matriklen gennemført hurtigst muligt, men senest ved førstkommende ejerskifte.

Med venlig hilsen, Elo Magnus

___________

Den 5. december 2003

Forslag fra Mosesvingets Vejlaug v/ Ervind Olesen, Mosesvinget 22 b, 2400 NV. (dagsord. pkt. 7c)

Mosesvingets vejlaug overdrager efter istandsættelse af stolper og eventuelle beskadigede skilte, og efter grundejerforeningens bestyrelses syn og godkendelse af stolper/skilte på Mosesvinget, bumpene til grundejerforeningens vejudvalg, som efterfølgende varetager kommende vedligeholdelse.

Med venlig hilsen, Mosesvingets Vejlaug, Ervind Plesen / Frode Bram Jensen

____________

Den 10. februar 2004

Forslag om lukning af Lærkebakken mod Mosesvinget fra grundejerne på Lærkebakken mellem Horsebakken og Mosesvinget v/ Georg Lavik, Lærkebakken 7, 2400 NV (dagsordenens pkt.5)

Grundejere på Lærkebakken mellem Horsebakken og Mosesvinget skal hermed stille forslag om at Lærkebakken lukkes mod Mosesvinget.

Baggrunden for forslaget er, at vi, der bor mellem Lærkebakken og Mosesvinget, oplever en stigende trafik på Lærkebakken af trafikanter som bruger Lærkebakken som genvej ud til/fra Hillerødmotorvejen/Gladsaxe, og som ikke respekterer hastighedsbegrænsningen på 30 km/t.

Vi skal derfor anmode om grundejerforeningens hjælp/opbakning til at lave Lærkebakken om til en blind vej ned mod Mosesvinget.

Venlig hilsen, Georg Lavik for grundejerne på Lærkebakken mellem Horsebakken og Mosesvinget.

(Kopi af forslaget med alle argumenter kan fås ved henvendelse til formanden, telefon 3828 1331).

Hele forslaget kan også læses her 

(Kræver Acrobat Reader. Hvis du ikke allerede har den installeret, kan du hente den her)

 

 

___________