Generalforsamlingen 2014

Så er det igen tid for den årlige generalforsamling. Under punktet "Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer" foreslår bestyrelsen en ændring til ordensreglerne i vedtægterne, se indkaldelsen nedenfor.

Tid: Torsdag den 3. april 2014 kl. 19:00 Sted: Ungdomsskolen i Utterslev, Horsebakken 19

 

Læs hele indkaldelsen her (pdf) Indkaldelse, dagsorden, beretninger, regnskab 2013 og budget 2014

Læs referatet fra generalforsamlingen her (pdf)

 

Efter generalforsamlingen var der blandt andet et indlæg om dobbelthuse/fortætning. Du kan se et sammendrag samt læse hele oplægget nedenfor. 

Sammendrag oplæg: Dobbelthuse

Af Povl Hansen, Harespringet 11

Vi bor i et dejligt område. Utterslevhøj er en af Københavns villabyer. Vi oplever som de øvrige villabyer et pres fra den kraftige indflytning, der sker i disse år til København.

Der bygges meget nyt i København, med helt nye bydele, og samtidigt øges presset mod villabyerne. Huse der tidligere blev købt til bolig, nedrives nu og der bygges nyt, i en del tilfælde som dobbelthuse.

Byfornyelsen sker på baggrund af, at borgerrepræsentationen har givet generel dispensation fra servitutter på vores grunde, og tillader byggehøjde på op til 10 meter og byggeprocenter på 40.

Ikke alt nybyggeri er lige hensigtsmæssigt. Indsigelser fra naboer mod byggeriernes udformning afvises, og nabohøringerne er sidste sommer helt afskaffet.

Den fornyelse, der også naturligt er nødvendig, sker nu i et stærkt stigende tempo og uden de rammer, der kunne sikre, at fornyelsen ikke blev en utryg og konfliktskabende proces. Store dobbelthuse skydes ind i den bestående villabebyggelse, med store gener for naboer – også i vores område.

Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre ved dette? Både vores egen grundejerforening, andre grundejerforeninger og Sammenslutningen af grundejere i København har protesteret mod den måde, som byfornyelsen i villabyerne sker på - uden resultater.

Der er derfor behov for en drøftelse af, hvad man kan gøre for at få borger-repræsentationen i tale, således at forandringerne ikke bliver til stor gene for dem, der allerede bor der.

Læs hele oplægget her: Oplæg til debat om Dobbelthusproblematik/fortætning. (pdf)