Utterslevhøj Grundejerforening

 

 

Til Københavns Borgerrepræsentation                                                        Den 29. maj 2006

Indsigelse fra Utterslevhøj Grundejerforening vedrørende BR 332/06 ”Ny bydelsinddeling” i området mellem Hyrdevangen, Hareskovvej og kommunegrænsen.

Vi er et lille område i Københavns Kommune, som i den bydelsinddeling, der nu er lagt op til, flyttes fra Brønshøj-Husum til Bispebjerg.

I 1997 blev vi efter en årelang kamp og med støtte fra alle store partier samt med overborgmester Jens Kramer Mikkelsens ord ”sådan behandler man ikke folk” flyttet tilbage til Brønshøj bydel, som vi altid havde tilhørt.

Den 25. maj 2006 kom det til os, som lyn fra en klar himmel, at der var en indstilling fra økonomiudvalget, som ville tilbageføre dette begrænsede område med omkring 1000 beboere til Bispebjerg.

Vi har efterfølgende i hast:

1. Indsamlet medlemstilkendelser – og fået fortsat overvældende tilslutning til nuværende bydelsgrænse – som i 1997.

2. I dag mandag ved foretræde fremlagt vores problem for Folketingets Kommunaludvalg.

Vi finder klart, at det må være en smutter og at den afgjort bør rettes, før ny bydelsplan vedtages, hvis befolkningen herude skal bevare deres tro på politikernes ord og den demokratiske proces.

Vi har bunker af dokumentation for beboernes holdning til områdets tilhørsforhold og i øjeblikket strømmer der ind med opbakning for at forhindre en tvangsflytning. Netværket for folk her er uændret et tilhørsforhold til Brønshøj, som ved høringsforløbet i 1997.

Vi har forstået, at den demokrati- og serviceudvikling, som Borgerrepræsentationen ønsker, burde imødekomme vores forventninger til styret i København.

Da vi ikke har fået en ærlig chance for at blive hørt, vil vi, hvis det er muligt, meget gerne møde op og forklarer os nærmere.

Vi opfordrer til, at indstillingen BR 332/06 ”Ny bydelsinddeling” i området mellem Hyrdevangen, Hareskovvej og kommunegrænsen frafaldes.

Med venlig hilsen, p.b.v.

Hans Bo Larsen

Storkebakken 28, 2400 København NV

Mail: hans-bo@xxxxx.dk

Telefon: 3828 1331

 

Bilag: 4oo husstande I Brønshøj tvangsflyttes

          TV2 / Lorry med ”Forslag til Københavns Kommuneplan 1997”