Tilhørsforhold - Brønshøj eller Bispebjerg

Indhold:

Nu er det helt officielt - 4/6/06 

Så skulle det være ganske vist - 3/6/06

Sidste nyt før Pinse - 2/6/06

Seneste bydelsgrænse-nyt fra bestyrelsen - 30/5/06

Så skal vi til det igen: tage stilling til vort områdes tilhørsforhold - Brønshøj eller Bispebjerg.  


Nu er det helt officielt - 4/6/06 

Nu er den endelige lovtekst lagt ud på folketingets hjemmeside. Anvend nedenstående link og se under "Forslag som Vedtaget". Brønshøjkredsen inklusive Utterslevhøj-området er beskrevet under bilag - Københavns storkreds. 

www.folketinget.dk/?/Samling/20051/MENU/01130176.htm


Så skulle det være ganske vist - 3/6/06

Vi bliver i Brønshøj

I løbet af aftenen/formiddagen er der kommet flere dokumenter på folketingets hjemmeside, og vi kan nu se at vores ændringsforslag er nået frem til 3. behandlingen, og vi kan nu også se at vores ændringsforslag har haft nummer 1 og 2. Og da vi fra Peter Møller Jensen ved, at ændringsforslagene 1-5 blev vedtaget uden debat, og at kun 6 og 7 ikke blev vedtaget, så må det vist være sikkert, at folketinget nu har gjort det de skulle. Så mangler der blot Københavns Kommune, men alle ting her tyder jo på, at de følger folketingets beslutning. Det var jo med den begrundelse, at vi i første omgang var ved at havne i Bispebjerg.. 

I kan se de 7 ændringsforslag her: www.folketinget.dk/?/Samling/20051/MENU/01130176.htm


Sidste nyt før Pinse - 2/6/06

Så var det i dag, der var 3. behandling af lovforslaget til nye valgkredse, som kunne betyde, at vi ville komme til at høre under Bispebjerg, i stedet for Brønshøj som de allerfleste føler langt større tilknytning til.

Det er desværre ikke lykkedes at finde ud af om afstemningen er faldet ud til vores side. Vi ved at det samlede forslag er vedtaget, men vi ved ikke hvilke ændringsforslag, der er medtaget i lovteksten. 

Ændringsforslaget kan læses her: http://www.folketinget.dk/?/samling/20051/MENU/00000002.htm

Hele forløbet (op til i går) kan læses her: http://www.folketinget.dk/?/samling/20051/lovforslag/l222/index.htm

Da der nok ikke bliver lagt flere dokumenter ud før Pinse, må vi nok desværre vente til efter weekenden med at få klarhed over hvor vi står.  

Et af vore medlemmer - Peter Møller Jensen - har fulgt med på tv, men heller ikke der fremgik det klart, hvad der blev vedtaget. Læs hans og Hans Bo's indlæg på UGdebatten 


Seneste bydelsgrænse-nyt fra bestyrelsen - 30/5/06

>>>> Læs indsigelsen til Borgerrepræsentationen her

>>>> Bilag til indsigelse - læs her

I går tirsdag den 29. kunne Hans Bo oplyse, at det var lykkedes ham at trænge gennem ”lydmuren” til Kommunaludvalget i Folketinget, hvor han med 55 minutters varsel fik 15 minutter i udvalget til at fremlægge vores indsigelser mod den foreslåede bydelsgrænse. Udvalget var netop ved at afslutte indstillingen til indenrigsministeren. Det gennembrud er bestyrelsen rigtig godt tilfredse med.

Vi har desuden efter aftale videresendt åbne breve fra Thomas Jensen, Storkebakken og Henrik Johnsen, Mosesvinget til borgerrepræsentationens medlemmer (se dem på www.ugnyt.dk , Debatten), ligesom disse – sammen med vores indsigelser fra 1997 - også er videregivet til lokalaviserne, nabogrundejerforeninger m.fl..

Bestyrelsen vil efter den nu afsluttede 1. runde i medlemshøringen fremsende nedenstående brev med bilag til borgmestrene i København, Borgerrepræsentationen, Folketingets Kommunaludvalg, nabogrundejerforeningerne, lokalaviserne, og dagblade.

Og så krydser vi fingre.

 Med venlig hilsen, bestyrelsen

 Efter mødet i Folketingets Kommunaludvalg i går har Hans Bo netop modtaget følgende mails fra Pia Gjellerup, som sidder i udvalget:

 Tak for også din mail. Der er nu afgivet betænkning. I den angives der, at der er et hængeparti vedr. jeres område, som vi skal afstemme mellem 2. og 3. behandlingen. Imidlertid har regeringspartierne (incl. DF) i dag valgt at trumfe deres egne ændringsforslag igennem, så nu er meget ude af vore hænder. Det er nu regeringspartierne, der må færdiggøre lovforslaget.

 Med venlig hilsen

Pia Gjellerup

 ….demokratiet !  Så skulle du se, hvad der i øvrigt er overgået kredse andre steder i landet i dag. Men ændringen i København er ikke en københavnsk idé - det drejer sig om et bud om at få opstillingskredse, der ikke er alt for store i forhold til de øvrige - af hensyn til demokratiet ! Og her har København bøjet sig for hensynet. Men hvis Folketinget er villig til at øge Brønshøjs størrelse yderligere, er der ikke problemer med København, så vidt jeg kan bedømme.

Med venlig hilsen

Pia


Kære medlemmer

Så skal vi til det igen: tage stilling til vort områdes tilhørsforhold - Brønshøj eller Bispebjerg.  

Forslaget skal behandles den 1. juni i Borgerrepræsentationen, klik på dette link for at se dagsordenen med indstillingen fra økonomiudvalget, baggrund m.v.

 Fristen er mandag den 29. maj

Nedenfor er der links til diverse dokumenter udsendt til medlemmerne den 25. maj 2006 

Medlemsbrev maj 2006.pdf

"Historiske" dokumenter fra arkivet, der beskriver problematikken sidste gang 

Tvangsflytning Pol.1997.pdf    Indsigelse+Lorry 1997.pdf    Brev til BR febr. 1997.pdf

Som det fremgår af medlemsbrevet, er det vigtigt, at du giver din mening til kende med det samme, det kan ske på talonen nederst på medlemsbrevet eller via email til bestyrelsen, og du kan også deltage i debatten på UGdebatten, måske kan dine bemærkninger være til inspiration for andre.