UGnyt januar 2007

Nesa Fibernet

 

Keld kunne på det seneste bestyrelsesmøde oplyse, at NESA/Dong Energy desværre ikke havde aktuelle planer om at tilbyde os bredbåndsforbindelser. Hvornår vi kan komme i betragtning, har det ikke været muligt at få frem.

Fra Københavns Energi

Har du fået brev fra Københavns Energi om, at dit gaskomfur ikke kan bruges til Bygas2 og skal udskiftes? Så skal du udskifte dit komfur inden den 1. juni 2007. Hvis du selv ejer komfuret, er du berettiget til en kompensation på 2.000 kr. til køb og installation af et nyt gaskomfur.                    Når du skal skifte komfur, kan du vælge en pakkeløsning eller en gør-det-selv-udskiftning. Det er nemmest med en pakkeløsning, hvor hvidevareforhandleren håndterer dokumenterne for dig og fratrækker de 2.000 kr. i butikken.

Konference

I vores paraplyorganisation, Fællesforening af Grundejerforeninger i København (www.grundejeren.dk ), holdes den 21. april en konference om vilkårene for villaområdernes fremtid. Konferencen åbnes af overborgmester Ritt Bjerregård og har indlæg af både beboere og fremtidsforskere. I foreningens blad har der bl. a. været nedenstående indlæg:

”Til Borgmester Klaus Bondam

Kort nedenstående til efterretning om "Dispensationsregler for dobbelthuse", som behandles på Teknik- og Miljøudvalget mødet onsdag den 4. okt., da vi ønsker at give denne sag opmærksomhed. 

Vi beboere siger: ”stop for spekulationsbyggeri”; ”pas på Københavns største, grønne områder - villakvarterene” og ”nej til fortsat uhæmmet udstykning og bebyggelse med dobbelthuse i

Københavns villaområder”. Et typisk eksempel fra vores område her ved Utterslev Mose:

Et ældre hus opkøbes for 3,5 mil. og rives ned. De 700 m2 udstykkes til 2 grunde, hvor der opføres et dobbelthus med fælles gavl i skel på dispensation fra Københavns Kommune. De sælges efterfølgende for godt 5 mil.. stykket. Da langt de fleste grunde har korte facader mod vej, bygges de nye dobbelthuse som længehuse med en gavl mod vej og på grundstørrelser fra under 300 m2 .

Hvem har fornøjelse af denne fortætning?

Sælgeren af huset er som oftest flyttet på plejehjem og er helt ude af spillet.

 

De nye ejere har 2,5 - 3,5 meter fra hus til stakit eller hæk på havesiden og på indgangssiden er fyldt op med en 3,5 meter bred kørevej til ejerdelen længst inde på grunden.

Naboerne får biler kørende på den anden side af hækken ned bag i haven og for genboerne og området vil de kvaliteter, som kendetegner de grønne villakvarterer på sigt forsvinde og områderne blive fortættede og uharmoniske.

Til glæde for hvem?? Ja netop! - kun for ham der har bygget og solgt og som ikke kunne drømme om at bo der. Det kan vel næppe være af hensyn til ham, at kommunen dispenserer? 

Og der er jo ikke tale om, at villaejerne vil kradse flere penge til sig - tværtimod, vi vil gerne være med til at vedligeholde og værne om vores spændende boligområder, som nu og fremover skal være med til at give København karakter og værdi. Men kan vi få lov at være med??

De bedste hilsener, Hans Bo Larsen, Utterslevhøj”.

 

Vi afholder Generalforsamlingen 2007 den 24. april. Forslag skal afleveres til formanden senest 15. feb., så det er i sidste øjeblik, hvis du har noget på hjertet.

 

Ud- og opfordringer

 

Det er klippe-hække-ind-tid nu, så begge fliserækker kan blive gangbare.

 

Vi kan og vil ikke modtage brændbart i Anlægget før til Sankt Hans.

 

Hold øje med www.grundejeren.dk. Der er en logokonkurrence for kreative på vej. Vindere præmieres. Send evt. en mail til bestyrelsen@ugnyt.dk, så vi du blive underrettet.

 

Med hilsen fra bestyrelsen