UGnyt januar 2006

Indsigelser til Kommuneplan 2005

Bestyrelsens opfordring i september til at gøre indsigelse mod Kommuneplan 2005, har båret frugt. Over 1/3-del af de 285 indsigelser til planen, kom fra Utterslevhøj. Det medfører, at den nugældende mindestegrundstørrelse på 700 kvm. ikke nedsættes til 500, som først tilføjet af Københavns Kommune, uden at der var en forudgående høring eller argumentation. Men der kan fortsat dispenseres og dermed gives plads til spekulation til et fortættet dobbelthusbyggeri i vores attraktive område, som på sigt derved mister det grønne præg med luft og lys mellem husene.

Bestyrelsen vil derfor, som vedtaget på generalforsamlingen, sammen med Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København, søge løsninger, der kan stoppe disse dispensationer.

Fortovsopretning

Fortovsopretningen på Mosebakken

og Lærkebakken forløber planmæssigt. Vi blev rådet til at udskifte en større del af fliserne, end vi havde budgetteret med. Så nu lægges der nye fliser i rækken nærmest kørebanen og de bedste af de gamle genbruges i anden række. Der er en del fliser, som er knækket siden arbejdet blev afsluttet, men de vil blive udskiftet efter den gennemgang af det udførte arbejde, vi skal have med entreprenøren, når vejret tillader det. Da arbejdet på Lærkebakken endnu ikke er afsluttet, kan udgifterne ikke gøres endeligt op, men det er tvivlsomt, om den tidligere nævnte del af Harespringet kommer med i opretningen før i 2007. Samlet set er investeringsplanen fra 2001 fulgt og fortsat til en fornuftig meterpris.

Igen fik vi en fin Sommerfest i 2005

med loppemarked, kagebod, børneaktiviteter, fælles grill og hygge. Og vejret, stemningen og børnenes humør kunne ikke være meget bedre. Godt vi har festaktive, som vil gå foran og give oplevelser for alle her hvor vi bor. Se billeder på www.ugnyt.dk

Diskussionsforum på www.ugnyt.dk – nu nær ved 4000 besøgende.

Hjemmeside med UGdebatten er det helt lokale netværk for Utterslevhøjs 300 medlemmer. Søger du en hundelufter eller en samkører til Brugsen, så søg ham/hende her. Du kan også se billederne fra sidste års fastelavnsfest – og meget mere.


 

 Bedste fritidsjob i Utterslevhøj bliver ledigt

Kunne du tænke dig et job tæt på hvor du bor, i dejlige grønne omgivelser og til en god betaling, så er det ledigt. Det er Grundejerforeningens fællesarealer der skal holdes med klipning af hække og brænding af ukrudt m.v.. I vinterperioden er der snerydning efter behov. I snit er der pasning i

 4-6 timer per uge, men der kan sagtens blive plads til nogle gode, lange ferier. Om du er ældre eller ung er ikke afgørende, bare du har lyst til det. Kontakt Hans Bo, telefon 3828 1331

 


Har du styr på din hæk?

Hække og bevoksning mod vej skal som bekendt holdes og klippes ind, så fortovet er farbart på begge fliserækker. Vi har i bestyrelsen haft fokus på emnet gennem det sidste års tid. Vi har også uddelt mange opfordringer til at få bevoksningen klippet ind. Desværre er der flere, der endnu ikke har fået dette gjort. De får hermed den sidste frist!

Det er i øvrigt et rigtigt godt tidspunkt for alle at få det gjort lige nu. Det gavner ikke hækken at vente, til den får friske skud. Efter Generalforsamlingen vil vi overdrage problemet med beskæringen af de for brede hække til Kommunen, som så vil lade det udføre på ejerens regning

Lukning af Mosesvinget

Bestyrelsen drøfter løbende trafikafviklingen i området og på opfordring fra medlemmer og i sammenhæng med kommunens eventuelle deltagelse i betaling af vedligeholdelsesomkostninger i Mosesvinget, har bestyrelsen spurgt Vej & Park, hvordan de vil forholder sig til en ansøgning om lukning for gennemkørende trafik på Mosesvinget. Svaret er, at hvis vi kan indhente tilstrækkelig opbakning fra nærområdets brugere, herunder nabo-grundejerforeningerne, vil Vej & Park ikke modsætte sig en lukning. På en rundspørge til 60 beboer på Mosesvinget og Lærkebakken fik vi 22 besvarelser. Af dem kunne 18 gå med til en lukning ved parkeringspladsen ved Hareskovvej og 4 havde andre ønsker. Med diskussionen fra generalforsamlingen 2004 i erindring samt ovenstående input, vurderer bestyrelsen imidlertid ikke et forslag om lukning for at have store chancer. Vi lægger brevet fra Vej & Park ud på www.ugnyt.dk.

Overkørsler til parkering på egen grund

Reglen er, at der ved etablering af indkørsel til egen grund skal ansøges hos kommunen, som kræver den etableret og godkendt efter gældende regler. Sker der senere skader på fortovet, som for eksempel forsætninger, knækkede fliser o.l., skal man selv sørge for renoveringen af fortovsstykket i den godkendte overkørslen.

Imidlertid findes der en hel del overkørsler i vores område, som er etableret uden ansøgning og godkendelse. Det har medført en del fortovsskader. Vi har fået et tilbud fra vores vejentreprenør på etablering af sådanne overkørsler, som vi vil udsende til de berørte i den kommende tid.

Bredbånd/fibernet

Som alle interesserede skulle være orienterede om, så lykkedes det jo ikke at få det fornødne antal medlemmer i foreningen, til at ComX projektet kunne gennemføres. Det har dog ikke fået bestyrelsen til at give helt op, vi har i den mellemliggende tid undersøgt forskellige muligheder, blandt andet de trådløse løsninger der er begyndt at dukke op. Vores konklusion er dog, at de trådløse teknologier ikke er modne til at løfte opgaven med Tripple Play (Internet, (HD)TV og telefon). Om det bliver muligt i en overskuelig fremtid, er der nok ingen, der kan svare på. Men når man ser på alle de milliarder, som elselskaberne poster i deres fibernet, mener vi dog, at det er oplagt, at de ikke tror på det.

Vi har haft kontakt til Dansk Bredbånd igen, men efter at have regnet på tingene ud fra vores aktuelle tilslutningsprocent, kom de tilbage med en pris, der gjorde projektet helt urealistisk. Hvis der er nogle, der ikke er medlemmer, men er interesserede i at høre eventuelle nyheder, er I meget velkomne til at sende jeres navn og mailadresse til bredbaand@ugnyt.dk.

Under alle omstændigheder vil bestyrelsen løbende undersøge mulighederne frem til den ordinære generalforsamling, hvor medlemmerne så skal afgøre, hvad der videre skal ske med foreningen.        

Husk i øvrigt:

Generalforsamlingen 2006

afholdes tirsdag den 25. april. Forslag skal være indsendt til formanden senest den 15. februar.

Mosehuset

Vi har en helt lokal restaurant i Mosen, som er et besøg værd – er vi flere der mener og de har nu åbent hele året. Se http://www.restaurant-mosehuset.dk

Fastelavnsfest

med tøndeslagning for store og små i anlægget på

Enemærket søndag den 26. februar kl. 14.00.

Er der voksne og børn, som vil deltage i festgruppen med at arrangere, så send en mail og I vil blive kontaktet.


Med venlig hilsen, bestyrelsen

Mail: bestyrelsen@ugnyt.dk  Telefon, formanden: 3828 1331