UGnyt november 2004

Først velkommen til de nye medlemmer, som er tilflyttet siden sidst.

 

Bredbånd - 60 procent er positive, og det er Dansk Bredbånd også!

Bredbåndsgruppen har måttet sande, at det er et stort arbejde, den har påtaget sig, dels med at undersøge markedet for relevante udbydere, og ikke mindst at finde ud af hvor stor en tilslutning der kan forventes i vores område. Men.. men... nu nærmer vi os en afgørelse. Tilslutningen kom ganske vist ikke op på de 80 procent, som lå til grund for tilbudet; vi endte i stedet på ca. 60 procent. Men som vi havde en fornemmelse af, så er Dansk Bredbånd stadig interesserede i at være med. Vi har netop haft et møde med Dansk Bredbånd, hvor de tilkendegav, at det var en pæn forhånds­interesse. Det blev aftalt, at de skulle gennemgå området sammen med deres entreprenør med henblik på et detaljeret tilbud. Dette vil ske i løbet af uge 47/48, hvorefter vi forventer snart at kunne komme med mere information. Du kan følge udviklingen på www.ugnyt.dk.

Det ser altså ud til, at det bliver aktuelt at gå videre med at etablere en bredbåndsforening med egen bestyrelse til at stå for etableringen af nettet, og i den forbindelse efterlyser vi personer med interesse for at deltage. Vi mangler specielt nogle med juridisk og økonomisk erfaring, men alle med interesse for at få dette op at stå er meget velkomne. 

 

 Logokonkurrencen

Logokonkurrencen er nu afsluttet, og vi vil gerne hermed sige tak til alle, der har indsendt forslag. Det var bestemt ikke noget let job at udpege en vinder, men valget faldt på et flot motiv med to grågæs som symbol for vores forening. Du kan se vores nye logo øverst her på siden. Logoet er tegnet af Michael Petersen, Horsebakken 82. Michael havde indleveret tre forslag og besatte både første- og andenpladsen, så et stort tillykke til Michael. På www.ugnyt.dk kan I se alle forslagene. Logoet vil snarest blive indarbejdet i foreningens materiale så som brevpapir og hjemmeside.

 

Private kloakstik

KE Partner udsendte tidligere på året et tilbud til hver enkelt husejer om at overtage ansvaret for de private kloaker. Umiddelbart forekom det som en opgave, hvor en kollektiv aftale kunne svare sig. Bestyrelsen rettede derfor henvendelse til KE for at få et samlet tilbud til en pris, som var i overensstemmelse med stordriftens fordele, og som vi kunne tilbyde alle medlemmer. Vi har senest den 5. okt. hørt fra KE Partner A/S, men endnu har de ikke et medlemstilbud klart, som vi kan gå videre med. 

Tegnekonkurrence for alle børn til og med 14 år.

Grib farveblyanter, tusser, farvelade eller farvekridt og et stykke A4-papir. Og lav så en tegning ud fra temaet "Her bor jeg". Det kan være en tegning fra vores område, fra mosen, dit eget hus, din have, dit værelse, eller et andet motiv som fortæller, hvordan det er at bo i Utterslevhøj Grundejerforening.

Du skal aflevere tegningen til et medlem af bestyrelsen senest den 2. januar 2005. Du kan også scanne den ind og sende den til mailadressen bestyrelsen@ugnyt.dk. Husk at skrive navn, adresse og din alder. 

Tegningerne viser vi på vores hjemmeside www.ugnyt.dk. Som tak for indsatsen trækker vi lod blandt alle indkomne forslag om to gavekort til Fona eller Fætter BR à kr. 150.

          

Hjælp med at passe på vores fortove.

Der er mange renoveringer, ombygninger og nybygninger i gang i vores område for tiden, og det er allerede flere steder gået ud over vores fortove. Vi vil derfor opfordre alle til at være opmærksomme, hvis I ser lastbiler køre på fortovet og notere tidspunkt, navn og nummer på bilen hvis muligt, også gerne et foto hvis forseelsen varer længe nok til det. Vi vil så kontakte bygherre/vognmand for at få fortovet reetableret. Det er ikke altid, at det lykkes, men vi prøver.

 

Krudt i ukrudtet

 

Engsvinget bedst til fortove

 

Tillykke. Beboerne på Engsvinget har netop vundet det uofficielle UG-mesterskab i fortovslugning.

Lange strækninger af Engsvinget har sommeren igennem fremstået rent og nydeligt, uden skæmmende græstotter eller andet vildtvoksende ukrudt.

Harespringet lå ellers længe til at indtage førstepladsen, men i den sidste ende viste det sig, at der her var alt for mange uskønne fortovsstykker, der trak gennemsnittet ned.

Også Enemærket lå længe pænt placeret i feltet, men ellers må vi desværre nok konstatere, at mange af vore øvrige veje slet ikke blev fundet kvalificerede til at deltage i den uofficielle kappestrid... mange steder står græsset endnu højt (hvis det da ikke ligefrem er blevet høstet inden for de seneste dage!).

Nogle har gjort opmærksom på, at det slet ikke er retfærdigt at lade førsteprisen gå til Engsvinget. Denne vej, hedder det sig, har kunnet drage stor fordel af den nyligt gennemførte, omfattende fortovsrenovering.

Det kan naturligvis ikke afvises, at fliseomlægning, kantstensopretning og nyasfaltering har haft sin betydning og har kvalt ethvert tilløb til ukrudtets hærgen i området. (Så hvem ved, måske kunne en kommende nedgravning af et bredbåndsnet ligefrem gøre UG til et forbillede, også som ukrudtsfrit område?).

Nej, vi fortryder bestemt ikke, at vi har gjort Engsvinget til vinder af anti-ukrudts konkurrencen. Vi ved, at beboerne der, ligesom heldigvis mange andre steder, sætter en ære i at overholde den forpligtelse, vi nu en gang alle har som grundejere: At holde vore fortove rene - om vinteren for sne og om sommeren for ukrudt -  ak ja, det er den slags, der følger med, når man er husejer!

Nu lakker ukrudtssæsonen heldigvis mod enden, og så løser problemet delvist sig selv. Men fra bestyrelsens side vil vi da gerne allerede nu opfordre jer alle til at komme godt fra start i 2005. Inden ukrudtet igen tager magten.

Stærkt tilgroede fortove signalerer misrøgt, slum og forfald, og det image fortjener vores dejlige område ikke, vel?

Diskussionsforum på UGnyt.dk 

Husk at UGdebatten og hjemmesiden altid er åbne på www.ugnyt.dk

Med venlig hilsen, bestyrelsen

Mail: bestyrelsen@ugnyt.dk

Hans Bo Larsen, Storkebakken 28, formand      tlf.: 38 28 13 31

Keld Knudsen, Mosebakken 3, næstform.          -     38 28 44 48   

Peter Gjaldbæk, Storkebakken 33, kasserer      -     38 60 05 47    

Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9                -     38 80 08 25   

Erik Erup Larsen, Nebbegårdsbakken 49           -     38 60 70 32