Bredbånd i Utterslevhøj Grundejerforening

 

Opdatering den 1/3-2017 - Bredbåndsgruppen i UG er nu klar til at melde ud med flere flere informationer om projektet. I dokumentet "Info om Bredbåndsprojekt i UG" kan du læse om hvordan forløbet af projektet vil være. Du kan se de nye informationer om projektet her.

 

Har du endnu ikke tilmeldt dig så se venligst nedenstående:

Hent tilmeldingsformularen her eller læs først nedenstående.

Hermed en opdatering på processen med etablering af bredbånd i UG.

Vi har som tidligere skrevet opnået godkendelse på støtte fra Energistyrelsen til projektet. Vi har modtaget støtte svarende til 10.000 kr. per husstand, mod en egenbetaling for etablering på 4.000 kr. per husstand.

Egenbetalingen forventes opkrævet i marts eller april. Det sker via UG Grunderejerforeningen.

Støtten er givet med baggrund i at samtlige husstande i vores grundejerforening tillader, at der etableres en bredbåndforbindelse ind til deres hus/lejlighed. For dem som ikke ønsker at deltage og dermed ikke ønsker en bredbåndsforbindelse, er denne etablering af et stik uden omkostninger. Så får man naturligvis heller ikke en aktiv bredbåndsforbindelse, men blot en stikledning og stik som senere kan aktiveres mod betaling af gebyr til TDC. Det er vigtigt at vide at den aktivering vil koste mere end de 4.000 kr. som aktive deltagere betaler nu.

Det er dog en betingelse for at vi kan modtage støtten og gennemføre projektet at ALLE giver tilladelse til etablering af stikledning på grunden og stik i huset; også dem som vælger ikke at deltage med egenbetaling. Derfor er det yderst vigtigt at alle svarer tilbage med en underskrevet og udfyldt blanket. Den deler vi ud til alle postkasser i de kommende dage. I kan også downloade den her (vedhæftet denne post), samt fra UG’s hjemmeside. 

Den skal afleveres hos Henrik (Engsvinget 37) eller Lars (Lærkebakken 1), eller skannes og sendes til ugbredbaand@gmail.com.

Såfremt der er nogle vi slet ikke hører fra indenfor de næste 3 uger vil vi tillade os at opsøge jer direkte så vi er sikre på at alle har fået informationen og har mulighed for at give en tilbagemelding. 

Det her er en helt unik mulighed som vi ikke skal regne med kommer igen så vi vil gerne have at alle har forstået tilbudet.

Hvis alt går vel med tilmeldinger og underskrifter vil TDC sætte arbejdet i gang så hurtigt de kan. Der kan gå nogle måneder med indhentning af gravetilladelser fra deres side før det starter. Vi forventer at bredbånd er etableret før 31/12 2017.

Lidt om den blanket i nu skal udfylde: det er vigtigt at I BÅDE tilkendegiver om I aktivt er med og ønsker at få etableret bredbånd mod egenbetaling på 4.000 kr. eller passivt tillader en stikledning uden egenbetaling; OG at I sætter et kryds i en af e nederste bokse om hvad TDC må kontakte jer med tilbud om. Grunden til at I skal sætte et kryds i YouSee boksene er at ellers MÅ TDC ikke komme med et tilbud på den linje I i sidste ende skal have.

Senere i processen afholder vi et stort info-møde med deltagelse af TDC hvor de vil forklare om deres produkter og hvor der kan stilles spørgsmål til processen.

Vi vil løbende holde jer informeret via Facebook siden og via UG’s hjemmeside. Vi skal nok i videst muligt omfang forsøge at svare på alle jeres spørgsmål. I kan skrive på facebook eller kontakte os direkte.

Mange hilsner

UG Grundejerforning, Bredbåndsforeningen

v/Henrik Lystrup og Lars Bredmose"