Høringssvar til kommuneplan 2011 - 16. oktober 2011

Høringssvar vedr. busløsning på Frederikssundsvej - 10. oktober 2010  (Fra Brønshøj Grundejerforening som UG er medlem af)

Indsigelse til kommuneplan - 14. juni 2009

Svar vedrørende indsigelse til kommuneplan 2005 - 3. juni 2006  

Svar fra kommunen vedrørende lukning af Mosesvinget - 4. november 2005

Brev til kommunen vedrørende Mosesvinget - 7. oktober 2005

Indsigelse til kommuneplan - 17. september 2005

Trafikregulering i UG - 7. juni 2004