Generalforsamlingen 2009

 

Dagsorden

Indkomne forslag

Beretning for foreningen

Beretning  for vejudvalget

Regnskab / Budget

Budget for fortovsopretning til udførelse i 2009

Referat (pdf)

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling april 2009 (pdf)

Budget (ekstraord. generalforsamling) for fortovsopretning til udførelse i 2009

Referat ekstraordinær generalforsamling (pdf)