Generalforsamlingen 2012

 

Indkaldelse til generalforsamling 2012 (pdf)

Med dagsorden, indkomne forslag, beretninger for foreningen og regnskab / budget

Regnskab 2011 og Budget 2012 (pdf)

 Samme som er vedhæftet indkaldelsen

Referat ordinær generalforsamling (pdf)

Referat ekstraordinær generalforsamling (pdf)