Menu Luk

Indkaldelse til Generalforsamling 23. marts 2023 kl. 19.00

Hent bilag her:

Dagsorden

1. Valg af Dirigent
2. Valg af Stemmetællere efter Dirigentens bestemmelse
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag fra Bestyrelsen og medlemmer
a. Istandsættelse og udskiftning af dele af legepladsen på Enemærket
b. Vedtægtsændring: §6, stk. 5 vedr. tidsfrist for indsendelse af forslag
5. Præsentation af det reviderede regnskab for 2022
6. Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af
medlemskontingent og rykkergebyr
7. Vejudvalg
• Vejudvalgets beretning
• Vejudvalgets regnskab for 2022
• Forslag vedrørende vejudvalget – ingen modtagne
• Vejudvalgets budget og fastsættelse af bidrag
8. Festudvalgets beretning
9. Valg
• Valg af Formand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem(mer) samt bestyrelsessuppleant(er)
• Valg af en Revisor og en revisorsuppleant
• Evt. valg af supplerende medlemmer til vejudvalget
10. Eventuelt

Ad6 – Kommentarer til Grundejerforenings budget 2022
• Kontingent – Bestyrelsen indstiller til, at det årlige kontingent til foreningen holdes uændret på kr. 800.
• Rykkergebyr – holdes uændret på kr. 100.
Ad7 – Kommentarer til Vejudvalg budget 2022
• Kontingent – Bestyrelsen indstiller til, at det årlige kontingent til Vejudvalget holdes uændret til kr. 900.

Ad9 – Valg til bestyrelsen

 • Formand – Katja Lovatt Persson er ikke på valg, men træder tilbage
 • Referent – Katja Lovatt Persson er ikke på valg, men træder tilbage
 • Kasserer – Erik Særmark er på valg, genopstiller
 • Bestyrelsesmedlemmer
  Jeppe Wohlert er på valg, genopstiller og ønsker at overtage det resterende år som formand
  Vi søger et bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsessuppleant(er)
  Morten Jon Andersen er på valg, genopstiller
  Tom Hansen er på valg, genopstiller evt. som bestyrelsesmedlem
 • Revisor – Søren Skjold Jensen er på valg, genopstiller
 • Revisorsuppleant – vi søger en revisorsuppleant