Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. februar 2023

Til stede: Katja Persson, Erik Særmark, Jeppe Wohlert, Mica Russ, Daniel Nielsen, Morten
Andersen (suppleant)
Fraværende: Tom Hansen (suppleant)

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Status kasserer – Erik
3) Forberedelse af Generalforsamling – alle
4) Fortovsfliser efter filmoptagelse – Katja
5) Vejriste/brønde – status
6) Eventuelt
7) Næste bestyrelsesmøde

Læs hele referatet her.