Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. August 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 19. august 2020 hos Katja. 10. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Katja Persson, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe

Fraværende: N/A

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status kasserer (v. Henrik)

3) Diverse

4) GF og bestyrelse

5) Næste bestyrelsesmøde

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 • Status fra Kasserer
  Vi har fortsat et par udeståender, der vedrører manglende betaling for 2020 kontingentet både for forening og Vejlaug.
 • Diverse

Henrik har sørget for, at størstedelen af hullerne i vores veje er blevet udbedret/lappet.

Vedligehold af fællesarealer

Henrik har talt med Ole, der ønsker at stoppe med udgangen af 2020.

Vi har behov for at få et firma, der kan varetage vedligehold af Enemærket samt vores stier. Vi har lavet et opslag i Facebook-gruppen.

 • GF og bestyrelse

Da det ikke har været muligt at afholde Generalforsamling 2020 grundet Corona, og bestyrelsen er blevet lidt ”amputeret”, har vi tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer besluttet at køre videre med ”business as usual”. Det vil bl.a. sige at kontingent, rykkergebyr og ekstraordinær overførsel fra Grundejerforeningen til Vejlauget kører efter samme princip som vedtaget i 2019.

Da det ikke har været muligt at afholde GF ser bestyrelsen for 2020 således ud:

 • Katja har overtaget posten som formand fra Maria, der er gået på barsel. Katja varetager fortsat posten som sekretær frem til GF 2021
 • Henrik varetager fortsat posten som kasserer frem til GF 2021
 • Mikkel fortsætter som bestyrelsesmedlem frem til GF 2021
 • Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder afholdes lidt ad hoc i resten af 2020.

Fra tidligere møder/til kommende møder

 • Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.
 • Skilte til stierne – Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af vedligeholdelsesopgaver.
 • Mikkel har rundsendt et forslag til software til medlemsdatabase, som vi i bestyrelsen skal have kigget nærmere på. Vi holder et ekstra bestyrelsesmøde for at diskutere emnet efter GF 2020.
 • Vi har talt om, om der skal nedsættes et udvalg, der tager sig af vores grønne områder, og som refererer til bestyrelsen. Udvalget kan fx komme med indstillinger/forslag til tiltag, der koster penge, som bestyrelsen skal godkende, før de igangsættes.
 • Der bør også nedsættes et udvalg i forbindelse med klimaveje, der også refererer til bestyrelsen.