Menu Luk

Referat af Bestyrelsesmøde den 24. Marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 24. marts 2021 online. 14. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Katja Persson, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe

Fraværende: N/A

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status kasserer – Henrik

3) Status Gåsestien – Katja

4) Status Svanestien – Katja

5) Gennemgang af materiale til GF – alle

6) Henvendelse fra Jimmy Streit vedr. Hareskovvej 88 som privat dagtilbud

7) Næste bestyrelsesmøde

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 • Status fra Kasserer
  Intet nyt eller alarmerende siden sidst fra kassereren.
 • Status Gåsestien
  Thomas Isafold starter renoveringen af Gåsestien sidst maj, start juni. 
 • Status Svanestien
  Efter afslag fra Københavns Kommune i forbindelse med overtagelse af Svanestien, ankede vi beslutningen til Vejdirektoratet. Desværre har Vejdirektoratet givet Københavns Kommune medhold ☹ Vi kan ikke gøre mere, men må blot acceptere, at Svanestien er vores, når det kommer til vedligehold. Sagen har været kommunikeret til Grundejeren.dk, og formanden Jacob har spurgt om OK til at bringe en artikel om vores sag. Det har han fået 😊
 • Gennemgang af materiale til GF

Vi har besluttet, at GF afholdes virtuelt i 2021, da vi grundet Corona-restriktioner ikke kan mødes fysisk. 

Rune Baastrup deltog på en del af bestyrelsesmødet for at drøfte mulighederne ved brug af Zoom. Vi har besluttet, at Zoom bliver platformen, og der udsendes sammen med materialet til GF link til Zoom samt guide til download af app, login etc. 

GF afholdes d. 21. april kl. 18.30.

Vi har modtaget en henvendelse fra Jimmy Streit, Hareskovvej 88, der spørger til, om Grundejerforeningen har bemærkninger, hvis deres hus sælges til køber, der ønsker at oprette privat dagtilbud (vuggestue og børnehave). Københavns Kommunes gældende regler og lokalplan skal selvfølgelig overholdes. Umiddelbart er vores eneste bemærkning, at det vil være god stil at der foretages en nabohøring både fra naboer til siderne, men også ”bagboere”.

 • Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 14. april 2021 kl. 19.00 online.

Fra tidligere møder/til kommende møder

 • Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.
 • Skilte til stierne – Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af vedligeholdelsesopgaver.
 • Der bør også nedsættes et udvalg i forbindelse med klimaveje, der også refererer til bestyrelsen. Povl Hansen og Rikke Milbak har startet et udvalg op.