Menu Luk

Referat af Bestyrelsesmøde den 20. januar

20. januar 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 20. januar 2021 online. 12. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Katja Persson, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe

Fraværende: N/A

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status kasserer – Henrik

3) Tilbud Gåsestien

4) Status Svanestien

5) Vintervedligehold

6) Nye bestyrelsesmedlemmer

7) Virtuel GF & bestyrelse 2021 – alle

8) Næste bestyrelsesmøde

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 1. Status fra Kasserer
  Alle udeståender fra 2020 er betalt bortset fra én grundejer, der fortsat har gæld til foreningen.
  Inden for de sidste to uger er der sat tre ejendomme salg, to af dem er allerede solgt.
 1. Tilbud Gåsestien
  Vi har samlet modtaget fire tilbud vedr. renovering af Gåsestien. Tre af leverandørerne lå i samme prisniveau, hvoraf vi har valgt en til at udføre opgaven.
  Vi forventer at udskifte bommene på både Gåsestien og Svanestien, så vintervedligehold bliver nemmere og kan udføres med mindre maskiner frem for ”hånd-arbejde”.
 1. Status Svanestien
  Vi har fået endnu et afslag fra Københavns Kommune i forbindelse med overtagelse af Svanestien. Vi videresender korrespondancen til Vejdirektoratet for at anke beslutningen.
 1. Vintervedligehold
  Vi har haft gevaldige udfordringer med Snevagten, der ikke salter vores stier jf. kontrakt, men til gengæld gerne vil opkræve os for det. Vi overvejer at skifte til en anden leverandør.
  Foreningen skal fortsat betale for vintervedligehold af stierne, hvor Vejlauget betaler for vintervedligehold af vejene.
 1. Nye bestyrelsesmedlemmer
  Følgende har tilkendegivet at de gerne vil være en del af bestyrelsen. Til næste bestyrelsesmøde bliver de inviteret med til en ”intro” til bestyrelsen.

  Emma Jorn, Hareskovvej 90
  Tom Hansen, Hareskovvej 86
  Jacob Rask, Nebbegårdsbakken 36
  Erik Særmark – delt kassererpost
  Søren Speich Sørensen – “Rykker-politiet”
 2. Virtuel GF og bestyrelse 2021

Som Corona-situationen ser ud pt., må vi nok forberede os på, at GF afholdes virtuelt.

Rune Baastrup har tilbudt at være behjælpelig med opsætning af Zoom, hvis GF skal afholdes virtuelt.

Vi sigter efter at afholde GF d. 21. april kl. 18.30.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 24. februar 2021 kl. 19.00 hos Mikkel – eller online.

Fra tidligere møder/til kommende møder

 • Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.
 • Skilte til stierne – Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af vedligeholdelsesopgaver.
 • Der bør også nedsættes et udvalg i forbindelse med klimaveje, der også refererer til bestyrelsen. Povl Hansen og Rikke Milbak har startet et udvalg op.