Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. september 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 20. september 2022 hos Jeppe. 4. møde efter den ordinære generalforsamling.

 

Til stede: Katja Persson, Erik Særmark, Jeppe Wohlert, Mica Russ, Daniel Nielsen, Morten Andersen (suppleant), Tom Hansen (suppleant)

Fraværende:

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Status kasserer – Erik

3) Status FRAK – evt. ny leverandør – Erik/alle

4) Beskæring af træer på Enemærket – Mica/Jeppe

5) Vintervedligehold

6) Status overdragelse af IT – Daniel/Morten

7) Eventuelt

8) Næste bestyrelsesmøde

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

 1. Status fra Kasserer

Der er nu 12 huse sat til salg i 2022. Vi overvejer at hæve gebyret til ejendomsmæglerne pr. 1. januar 2023, da vores gebyr ligger noget under gennemsnittet.

 

 1. Status FRAK/grønne områder

Vi vil i løbet af efteråret påbegynde at indhente tilbud fra andre leverandører til vedligehold af vores grønne områder, da vi bruger alt for meget tid i bestyrelsen på at holde FRAK til ilden. Det vil højst sandsynligt koste mere, men lige nu koster det dyrt i tid at administrere FRAK.

 

 1. Beskæring af træer på Enemærket

Mica har kontaktet Københavns Kommune for at høre, om træerne på Enemærket er bevaringsværdige i forhold til hvordan vi må beskære. Vi indhenter yderligere to tilbud på beskæring af træerne.

 

 1. Vintervedligehold

Vi har vendt tilbud fra Fejekosten og Snevagten og hælder til at give Snevagten endnu et forsøg, såfremt de forbedrer deres tilbud.

 

 1. Status overdragelse af IT

Daniel og Morten har fået overdraget IT fra Mikkel.

 

 1. Eventuelt

Tom kæmper fortsat videre for at få en hastighedsbegrænsning på Hareskovvej og har været i kontakt med både Københavns Kommune og Vejdirektoratet.

Der skal indkøbes elastikker til teltdugene.

Mikkel har gjort opmærksom på, at der er en rist ved Storkebakken, der ligger løst. Vi planlægger at gå en tur søndag d. 9/10 kl. 10 i området og notere hvilke vejriste og brønddæksler, der trænger til udskiftning/reparation.

 

 1. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag 25. oktober 2022 kl. 19.00 hos Mica, Mosebakken 4.

 

Fra tidligere møder/til kommende møder

 • Generalforsamling medio/ultimo marts
 • Kontingentstigning til både forening og vejlaug
 • Erik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.
 • Gennemgang af “flyttekassen”
 • Skilte til stierne – Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af vedligeholdelsesopgaver.