Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. august 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 23. august 2022

hos Daniel.

3. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Katja Persson, Erik Særmark, Jeppe Wohlert, Mica Russ, Daniel Nielsen, Morten Andersen (suppleant), Tom Hansen (suppleant)
Fraværende:
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Status kasserer – Erik
3) Status overdragelse af IT – Daniel/Morten
4) Status Gåsestien – Erik/Mica
5) Status transformerstation – Katja
6) Status FRAK – evt. ny leverandør – Erik/alle
7) Beskæring af træer på Enemærket – alle
8) Vintervedligehold
9) Eventuelt
10) Næste bestyrelsesmøde

Læs hele referatet her.