Menu Luk

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. januar 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 17. januar 2023 hos
Katja. 7. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Katja Persson, Erik Særmark, Jeppe Wohlert, Mica Russ, Daniel Nielsen, Morten
Andersen (suppleant), Tom Hansen (suppleant)

Fraværende:

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Status kasserer – Erik
3) Beskæring af træer på Enemærket – Jeppe
4) Vintervedligehold status – alle
5) Vejriste/brønde – status
6) Fortovsfliser efter filmoptagelse – Erik/Katja
7) “Sikker skolevej” – Tom
8) Fortov Hareskovvejen – Tom/Erik
9) Festudvalg – Erik/Jeppe
10) Eventuelt
11) Næste bestyrelsesmøde

Læs hele referatet her.