Menu Luk

Referat Bestyrelsesmøde 19.4.2022

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 19. april 2022 hos Erik. 10. møde efter den ordinære generalforsamling.

 

Til stede: Katja Persson, Erik Særmark, Mikkel Wendelboe, Tom Hansen, Hedvig Reuss (suppleant)

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Status kasserer – Erik
3) Status Gåsestien – Erik
4) Knækkede fortovsfliser – Katja
5) Huller i vejene og asfalt Andestien – Erik
6) FRAK
7) Generalforsamling
8) Eventuelt
9) Næste bestyrelsesmøde

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

 

2. Status fra Kasserer Der er ikke sat flere ejendomme til salg siden sidst, så antallet er fortsat 3 i 2022.

 

3. Status Gåsestien Erik havde gennemgang med NCC, der denne gang var mere enige med os i, at asfaltarbejdet ikke er tilfredsstillende. Siden gennemgangen er der efterfølgende kommet seks ekstra buler i asfalten, hvilket tyder på, at der ligger en rod under asfalten, der ikke er fjernet. Erik har igen igen igen kontaktet FMT for at få dem til at komme med en løsning og en endelig udbedring.

 

4. Knækkede fortovsfliser Der er markeret 19 almindelige fliser og 19 kørefliser til udskiftning. Skovhuggeren starter i morgen og skulle gerne være færdige i løbet af denne uge.

 

5. Huller i vejene og slidlag Andestien Vi har takket ja til et tilbud fra Dansk Asfalt, der mandag d. 2/5 går i gang med at lægge slidlag på Andestien. Det er aldrig blevet lagt, og nu er det på høje tid. Tirsdag d. 3/5 påbegyndes reparation af de værste/største huller i vores veje.

 

6. FRAK FRAK er ikke startet op på arbejdet i vores område, som vi ellers havde aftalt. Vores kontaktperson er stoppet, og Erik har i dag mødtes med to fra FRAK og vist dem vores område. FRAK har garanteret, at Andestien bl.a. er ryddet og “rengjort”, til der skal lægges asfalt 2/5. Endnu en gang anmoder vi de grundejere, der har skel ud til vores stier om at sørge for både at klippe hækken ind til skel, samt at fjerne det ukrudt der går fra kantsten og ind til egen grund. FRAK fjerner kun ukrudt fra kantsten og ud mod stien. Frugttræerne på Enemærket bliver godt og grundigt beskåret i juni måned.

 

7. Generalforsamling 2022 Rune Baastrup har sagt ja til at være dirigent, men bliver selvfølgelig valgt på dagen. Materiale er udsendt digitalt primo april, og kun omdelt til 13 grundejere i print. Vi har kun Utterslevhøj Grundejerforening modtaget få henvendelser fra grundejere, der ikke har modtaget det fremsendte materiale. Der sendes reminder omkring generalforsamlingen ud på Facebook i indeværende uge.

 

8. Eventuelt N/A

 

9. Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag 24. maj 2022 kl. 19.00 hos Katja, Nebbegårdsbakken 28A.

 

Fra tidligere møder/til kommende møder • Erik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje. • Gennemgang af “flyttekassen” • Skilte til stierne – Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af vedligeholdelsesopgaver.