Menu Luk

Referat Bestyrelsesmøde 24.5.2022

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 24. maj 2022 hos Katja. 1. møde efter den ordinære generalforsamling.

Til stede: Katja Persson, Erik Særmark, Jeppe Wohlert, Mica Russ, Morten Andersen (suppleant), Tom Hansen (supleant), Mikkel Wendelboe
Fraværende: Daniel Nielsen

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden 2) Status kasserer – Erik
3) Forretningsorden 2022/2023 4) Status Gåsestien – Erik/Katja 5) Status FRAK – Erik

6) Vintervedligehold
7) Velkomstmail
8) Eventuelt
9) Næste bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Status fra Kasserer

Der har været kontingentopkrævning primo maj, og vi har pt. 10, der endnu ikke har betalt kontigent.
Der er kommet to nye huse til salg, så vi er nu oppe på 5 i 2022.
Adgang NemID skal vi have styr på.

3. Forretningsorden

Opgaverne blev fordelt mellem medlemmerne af bestyrelsen, og forretningsorden for 2022/2023 lægges på ugnyt.dk

4. Status Gåsestien/Andestien

Katja havde d. 11/5 en gennemgang af stien med Kenneth fra FMT, hvor det blev aftalt, at deres sprøjtemand skulle sprøjte med en blanding af roundup og jordmiddel for at komme det piblende ukrudt til livs. Herefter skulle “asfalt-Kurt” komme og opvarme kraterne som en udbedrende aktion. Asfalt-Kurt har nu meddelt, at han ikke har tænkt sig at gøre noget som helst, med mindre han bliver betalt. Derfor tager Erik igen igen kontakt til FMT for at få en løsning. Vi afventer “spændt”…

Også på Andestien oplever vi, at der vokser ukrudt op under det nylagte slidlag. Erik har møde i næste uge med Dansk Asfalt.

5. Status FRAK

FRAK er endelig startet op på arbejdet i vores område, men de er voldsomt bagud, og det arbejde, der udføres, er ikke optimalt.
Når vi får en opdateret arbejdsplan fra FRAK, påtænker vi at lægge den på vores hjemmeside. Oplever man arbejde, der ikke er udført, skal henvendelse ske til bestyrelsen – ikke til FRAK 😉

Alle grundejere, der har skel ud til vores stier, skal sørge for både at klippe hækken ind til skel, samt at fjerne det ukrudt der går fra kantsten og ind til egen grund. FRAK fjerner kun ukrudt fra kantsten og ud mod stien.
Frugttræerne på Enemærket bliver godt og grundigt beskåret i juni måned.

6. Vintervedligehold

Aftalen med FMT er forsøgt opsagt, og vi er pt. i gang med at finde en ny leverandør til sæsonen 2022/2023.

7. Eventuelt

Festudvalget mangler fortsat frivillige kræfter.

8. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag 21. juni 2022 kl. 19.00 hos Erik Storkebakken 3.

Fra tidligere møder/til kommende møder

Erik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier og veje.

Gennemgang af “flyttekassen”

Skilte til stierne – Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af vedligeholdelsesopgaver.